Evenimente

Admitere 2024 Profilul Catolic „Sfânta Tereza” din cadrul Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” Iași

 

Admitere 2024 Profilul Romano – Catolic „Sfânta Tereza a Pruncului Isus ” Iași

Douăzeci și patru de băieți și fete, absolvenți ai clasei a VIII-a, vor fi admiși în acest an în clasa a IX-a la Profilul Romano – Catolic din Iași. Înscrierea va avea loc în zilele de 16 și 17 mai 2024.

Profilul Catolic din Iași funcționează ca profil de teologie romano-catolică, în cadrul Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași.

Se pot înscrie băieți și fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare și care doresc să-și continue formarea intelectuală și umană, beneficiind și de acțiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creștine tinerelor generații.

Înscrierile se fac la secretariatul Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași.

Pentru admiterea la profilul teologic este necesară susținerea probelor de aptitudini.

Pentru anul școlar 2024-2025 sunt 24 de locuri pentru clasa a IX-a.

Pe durata studiilor liceale se oferă posibilitatea de cazare și masă la Căminul „Xaverianum„, administrat de Fundația „Pro Educatione„.

Calendarul admiterii:

 • 13-15 mai 2024: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere;
 • 16-17 mai 2024: Înscrierea la secretariatul Colegiului Pedagogic;
 • 21 mai 2024: Desfășurarea probei de interviu; elevii să aibă asupra lor cartea de identitate;
 • 27 mai 2024: Comunicarea rezultatelor.

* Deoarece pentru admitere se ia în calcul și media generală de absolvire a claselor V-VIII, lista definitivă a elevilor admiși se va afișa după primirea de către liceu a rezultatelor obținute de fiecare elev la absolvirea clasei a VIII-a și participarea la Evaluarea Națională.

 • 21 iunie 2024: Transmiterea de către comisia de admitere județeană a rezultatelor de la Evaluarea Națională;
 • 24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor finale și afișarea lor;
 • 25-30 iulie 2024: Completarea dosarului de către cei admiși cu:
  • adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională;
  • foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale).

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:

 1. Dosar cu șină;
 2. Cerere de înscriere tip (de la Colegiul Național Pedagogic „V. Lupu” Iași)
 3. Anexa fișei de înscriere (se ia de la școala de provenienţă a elevului);
 4. Certificatul de naștere (original şi copie);
 5. Carte de identitate (pentru elev-original şi copie, iar pentru părinţi copie);
 6. Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările precum şi avizul epidemiologic de la medicul de familie;
 7. Recomandare din partea părintelui paroh.

Ce sunt probele de aptitudini?

Probele de aptitudini cuprind etape:

 1. un colocviu/interviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins (verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic);
 2. o probă de verificare a cunoștinţelor religioase, evaluată cu note. Se va echivala media de la Religie din clasele V-VIII. Aceasta trebuie să fie minimum 7.

Media finală de admitere se va calcula luând în considerare media generală obținută la Evaluarea Națională, media generală de absolvire a claselor V-VIII și nota de la probele de aptitudini.

Informații suplimentare:

 • Claudiu Robu: tel. 0765/730087, e-mail: klausrobu@yahoo.com;
 • Iosif Iacob: 0744/135894, e-mail: iosifiac@yahoo.com;
 • Ionuț-Eremia Imbrișcă: 0747/080545, e-mail: imbriscaionut@yahoo.com;
 • Robert Râtan: 0763762856, e-mail: ratanrobert@yahoo.com;
 • Secretariatul Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu”, Aleea M. Sadoveanu, 46, 700489-Iaşi; tel. 0232/219011

O școală pentru viitor!:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *