2010-2015Evenimente

Acte necesare pentru bursa ”bani de liceu” (2014-2015)

Bursa ”bani de liceu” este în valoare de 180 de lei lunar și se oferă, în urma aprobării dosarului cu acte de către forurile competente, elevilor care fac dovada că venitul brut lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, nu depășește suma de 150 de lei. Dosarele se depun la Secretariatului Liceului Pedagogic. Termenul de depunere a dosarelor pentru burse este până la 1 octombrie 2014.

– Un dosar

– Cerere tip

– Anchetă socială privind starea materială a familieii (de la primărie)

– Adeverinţă – teren agricol cu venitul brut obţinut pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august 2014)

– Declaraţie notarială pentru cei care nu au realizat niciun venit în ultimele trei luni (iunie, iulie, august 2014)

– Certificat de naştere + Buletin de identitate / CI  al elevului (original + xerox)

– Buletin de identiate / CI pentru ambii părinţi (original + xerox)

– Certificat de nastere + Buletin de identitate – ceilal’i frati (original + xerox)

– Adeverință de elev sau student pentru ceilalți frați

– Adeverință eliberată de școală de proveniență din care să rezulte numărul absențelor nemotivate acumulate în anul școlar 2013-2014 și media de absolvire.

Notă: Dosarele cu actele în original și copie vor fi depuse la secretariatul școlii de către părinți sau solicitanți, care vor semna toate documentele predate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *