Metodologia admiterii la Liceul Catolic „Sf Tereza” din Iaşi (2015)

liceul-catolic-iasi-2015-admitereLiceul Catolic din Iaşi funcţionează ca profil de teologie romano-catolică, în cadrul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi.

Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare şi care doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi.

Pentru admiterea la profilul teologic este necesară susţinerea probelor de aptitudini.

Pentru anul şcolar 2015-2016 sunt 28 de locuri pentru clasa a IX-a.

Pe durata studiilor liceale se oferă posibilitatea de cazare şi masă la Căminul „Xaverianum” administrat de Fundaţia „Pro Educatione”.

admitere-liceu-catolic-iasi-2015aCalendarul admiterii:

  • 21-22 mai 2015: Eliberarea, de la şcoala unde elevii urmează clasa a VIII-a, a anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;

  • 25-26 mai 2015 (ora 12.00): Înscrierea pentru probele de aptitudini, la secretariatul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”;

  • 27 mai 2015: Desfăşurarea probelor de aptitudini; elevii să aibă asupra lor cartea de identitate.

  • 1 iunie 2015: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea eventualelor contestaţii la probele de aptitudini.

  • Deoarece pentru admitere se ia în calcul şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, lista definitivă a elevilor admişi se va afişa după primirea de către liceu de la şcoala generală a rezultatelor obţinute de fiecare elev la absolvirea clasei a VIII-a şi participarea la Evaluarea Naţională.

  • 29 iunie – 1 iulie (ora 10.00): depunerea fişei de înscriere în original, fără opţiuni completate (se ia de la şcoala de provenienţă;)

  • 2 iulie 2015: Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană a rezultatelor de la Evaluarea Naţională către Liceul Pedagogic, care a organizat probele de aptitudini;

  • 3 iulie 2015: Calcularea mediei finale şi afişarea listei cu elevii admişi la profilul teologic.

  • 6 iulie 2015: Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admişi, pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată la alte licee sau profiluri.

  • 16-24 iulie: Completarea dosarului de către cei admişi cu:

    • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;

    • Foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale ).


admitere-liceu-catolic-iasi-2015bDosarul de înscriere
trebuie să cuprindă următoarele acte:

  • Dosar cu şină;

  • Cerere de înscriere tip (se ia de la Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi)

  • Anexa fişei de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă a elevului);

  • Certificatul de naştere (original şi copie);

  • Carte de identitate (pentru elev-original şi copie, iar pentru părinţi copie);

  • Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările precum şi aviz epidemiologic de la medicul de familie;

  • Copie după fişa medicală de la 0-14 ani, de la medicul de familie;

  • Recomandare din partea părintelui paroh;

  • La înscriere candidatul şi unul din părinţi vor semna o declaraţie precum că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară al liceului şi de purtarea uniformei şi că sunt de acord să le respecte.

Ce sunt probele de aptitudini

Probele de aptitudini constau într-o verificare a cunoştinţelor religioase.

Această verificare se face:

  • printr-un colocviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins;

  • printr-o probă scrisă, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6.00.

Media finală de admitere se va calcula luând în considerare media generală obţinută la Evaluarea Naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII şi nota de la probele de aptitudini.

Informaţii suplimentare:

  • Pr. Petru Sebastian Tamaş: 0753.667107; 0765/442583; tamasps@yahoo.com.

  • Pr. Claudiu Robu: 0765/730087; 0721/349658; klausrobu@yahoo.com.

  • Pr. Eduard Emilian Păduraru: 0747/407608, paduraruedi@yahoo.com.

  • Secretariatul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”, Aleea M. Sadoveanu, 46; 700489-Iaşi, tel. 0232/219011

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *