Tematica Admiterii

Catehism 3: Despre poruncile Bisericii

  1. DESPRE PORUNCILE BISERICII ÎN GENERAL

171. Suntem datori a mai ţine şi alte po­runci, în afară de poruncile lui Dum­nezeu?

În afară de poruncile lui Dumnezeu suntem datori să ţinem şi poruncile Bise­ricii.

172. Care sunt cele mai însemnate porunci ale Bisericii?

Cele mai însemnate porunci ale Bisericii sunt următoarele cinci:

1. Să asculţi sfânta Liturghie în toate duminicile şi sărbătorile de poruncă.

2. Să ţii posturile rânduite de sfânta Biserică şi sa nu mănânci carne în zile­le oprite.

3. Să-ţi mărturiseşti păcatele cel puţin o dată pe an şi să primeşti sfânta împăr­tăşanie în timpul Paştilor.

4. Să nu faci nuntă în zilele oprite.

5. Să plăteşti Bisericii simbria şi celelalte datorii către ea, după legi şi obiceiuri.

  1. DESPRE PORUNCA ÎNTÂI A BISERICII

173. Ce ne porunceşte Biserica prin porun­ca întâi?

Prin porunca întâi Biserica ne porunceşte să sfinţim sărbătorile rânduite de ea în cinstea Domnului nostru Isus Cristos, a Sfintei Fecioare Maria şi a sfinţilor. Afară de duminici, sărbătorile pe care trebuie să le ţinem sunt:

1. Solemnitatea  Sfintei  Născătoare   de Dumnezeu, 1 ianuarie.

2. Epifania Domnului, la 6 ianuarie.

3. Sfântul losif, la 19 martie.

4. Înălţarea Domnului, 40 de zile după Paşti.

5. Trupul Domnului, joi după Preasfânta Treime.

6. Sfinţii Apostoli Petrii şi Paul, la 29 iunie.

7. Adormirea Maicii Domnului, la 15 august.

8. Solemnitatea tuturor Sfinţilor, la 1 noiembrie.

9. Zămislirea neprihănită a Sfintei Fecioare Maria, la 8 decembrie.

10. Naşterea Domnului nostru Isus Cris­tos, la 25 decembrie.

174. Ce ne mai porunceşte Biserica prin porunca întâi?

Prin porunca întâi Biserica ne mai porun­ceşte să participăm îa o sfântă Liturghie întreagă în toate zilele de duminică şi sărbătoare de poruncă.

175. Ce păcat face acela care nu participă la sfânta Liturghie în zi de duminică

sau de sărbătoare de poruncă?

Acela care în zi de duminică sau săr­bătoare de poruncă nu participă la sfânta Liturghie, sau la o parte însemnată din ea, fără a fi scutit de vreun motiv grav, face un păcat de moarte.

  1. DESPRE PORUNCA A DOUA A BISERICII

176. Ce ne porunceşte Biserica prin porun­ca a doua?

Prin porunca a doua Biserica ne porun­ceşte să ţinem posturile şi abstinenţa. Posturile obligatorii rânduite de Biserică sunt:

1. Miercurea Cenuşii sau prima zi a Postului Mare.

2. Vinerea Mare.

177. Ce înseamnă a posti?

A posti înseamnă a mânca numai o dată pe zi pînă la saturare, fiind însă permis a mânca puţin dimineaţa şi seara.

178. Cine este dator să postească în chipul acesta?

În chipul acesta este dator să postească orice creştin între douăzeci şi unu şi şaizeci de ani, dacă nu este scutit de post din vreun motiv grav.

179. Care sunt zilele de abstinenţă, adică în care e oprit să mâncăm carne?

Este oprit să mâncăm carne:

1. în Miercurea Cenuşii;

2. în toate vinerile din Postul mare. în celelalte vineri abstinenţa se poate înlocui cu alte fapte de pocăinţă sau cu fapte de caritate

180. Cine este dator să respecte abstinenţa?

Fiecare creştin care a împlinit vârsta de 14 ani este dator să nu mănânce carne în aceste zile, dacă nu este scutit din vreun motiv grav sau prin dispensă generală.

181. Ce păcat face acela care nu ţine postul sau abstinenţa?

Acela care nu ţine postul sau abstinenţa, fără să fie scutit, face un păcat de moar­te.

  1. DESPRE PORUNCILE A TREIA, A PATRA ŞI A CINCEA ALE BISERICII

182. Ce trebuie să facem pentru a împlini porunca a treia a Bisericii?

Pentru a împlini porunca a treia a Bise­ricii trebuie:

1.  să facem o spovadă bună cel puţin o dată pe an, mărturisind preotului păcatele noastre;

2.  să primim cu evlavie Sfânta împăr­tăşanie în timpul Paştilor.

183. Ce păcat face aceia care nu se măr­turiseşte cel puţin o dată pe an şi nu primeşte Sfânta împărtăşanie în tim­pul Paştilor?

Acela care nu se mărturiseşte cel puţin o dată pe an şi nu primeşte Sfânta împăr­tăşanie în timpul Paştilor face un păcat de moarte.

184. Cînd este oprit a face nuntă?

E oprit a face nuntă de la întâia duminică din Advent până în ziua întâi de Crăciun inclusiv, şi din prima zi a Postului Mare până în duminica Paştilor inclusiv.

185. Pentru ce este oprită nunta în aceste timpuri?

Nunta este oprită în aceste timpuri pen­tru că dansul şi petrecerile zgomotoase care se fac de obicei cu prilejul nunţilor nu se potrivesc cu aceste zile de recule­gere şi rugăciune.

186. Ce porunceşte Biserica prin porunca a ducea?

Prin porunca a cincea Biserica porunceşte ca fiecare creştin să o ajute în nevoile ei după obiceiul locului.

  1. DESPRE SFATURILE EVANGHELICE

187. Ne-a dat Isus Cristos numai porunci?

Pe lângă porunci, Domnul nostru Isus Cristos a dat şi sfaturi acelora care doresc să înainteze în sfinţenie.

188. Care sunt sfaturile cele mai însem­nate?

Sfaturile cele mai însemnate sunt trei:

1. sărăcia de bunăvoie;

2. curăţia neîncetată;

3. ascultarea desăvârşită. Ele se numesc «sfaturi evanghelice».

189. De ce aceste sfaturi se cheamă «evan­ghelice»?

Aceste sfaturi se cheamă «evanghelice» pentru că sunt cuprinse în sfintele Evan­ghelii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *