Tematica Admiterii

Catehism 8: Rugăciunile mai importante

RUGĂCIUNILE ŞI ÎNVĂŢĂTURILE CELE MAI IMPORTANTE

SEMNUL SFINTEI CRUCI

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; vie împărăţia ta; facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Amin.

SALUTAREA ÎNGEREASCĂ

Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei, şi binecuvântat este rodul trupului tău, Isus.

Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

DOXOLOGIA

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

CREZUL APOSTOLIC

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului. Şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara; a pătimit sub Pilat din Pont, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat; s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi; s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul; de unde are să vie să judece pe vii şi pe morţi. Cred în Duhul Sfânt; Sfânta Biserică catolică; împărtăşirea Sfinţilor; iertarea păcatelor; învierea morţilor; viaţa veşnică. Amin.

PRINCIPALELE ADEVĂRURI DE CREDINŢĂ SUNT:

 1. Este numai un singur Dumnezeu.
 2. Dumnezeu este drept: El răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.
 3. În Dumnezeu sunt trei Persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.
 4. A doua Persoană dumnezeiască s-a făcut om, pentru ca prin moartea sa pe Cruce să răscumpere pe oameni şi în veci să-i mântuiască.
 5. Sufletul omului este nemuritor.
 6. Harul lui Dumnezeu este trebuincios pentru mântuirea omului.

CELE ŞAPTE SACRAMENTE SUNT:

 1. Botezul.
 2. Mirul.
 3. Euharistia.
 4. Pocăinţa.
 5. Ungerea bolnavilor (Maslul).
 6. Preoţia.
 7. Căsătoria.

CELE ZECE PORUNCI ALE LUI DUMNEZEU

 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alţi dumnezei în afară de mine, să nu-ţi faci chip cioplit ca să te închini lui.
 2. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în zadar.
 3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.
 4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mult pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. Să nu faci fapte necurate.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.
 10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău şi nici un lucru ce este al lui.

CELE CINCI PORUNCI ALE BISERICII

 1. Să sfinţeşti sărbătorile rânduite de Sfânta Biserică şi să asculţi sfânta Liturghie întreagă în toate duminicile şi sărbătorile de poruncă.
 2. Să ţii posturile rânduite de sfânta Biserică şi să nu mănânci carne vinerea şi în celelalte zile oprite.
 3. Să-ţi mărturiseşti păcatele cel puţin o dată pe an şi să primeşti sfânta Împărtăşanie în timpul Paştelui.
 4. Să nu faci nuntă în zilele oprite.
 5. Să plăteşti Bisericii simbria şi celelalte datorii către ea, după legi şi obiceiuri.

ACT DE CĂINŢĂ

Doamne, Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele şi le urăsc mai presus de toate, pentru că prin ele am pierdut harul tău şi împărăţia cerului şi m-am făcut vrednic de pedeapsa veşnică a iadului; dar mai mult mă căiesc pentru că, păcătuind, te-am mâniat pe tine, Părintele meu, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu, atât de mare şi atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului tău, să nu mai păcătuiesc şi să fug de orice prilej de păcat. Amin.

PENTRU CA SĂ DOBÂNDIM IERTAREA PĂCATELOR PRIN SACRAMENTUL POCĂINŢEI SE CER CINCI LUCRURI:

 1. Să ne aducem aminte de toate păcatele de moarte ce le-am făcut, şi de câte ori le-am făcut.
 2. Să ne căim de toate păcatele de moarte ce le-am făcut, pentru că prin ele am mâniat pe Dumnezeu şi ne-am făcut vrednici de pedeapsa veşnică a iadului.
 3. Să făgăduim lui Dumnezeu că, prin harul lui, nu vom mai face nici un păcat de moarte.
 4. Să mărturisim preotului toate păcatele de moarte, de care ne amintim, spunându-i şi de câte ori le-am făcut pe fiecare din ele.
 5. Să împlinim pocăinţa dată de duhovnic.

PENTRU CA SĂ PRIMIM SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE SE CERE:

 1. Să ştim şi să credem că în Sfânta Împărtăşanie primim trupul şi sângele Domnului nostru Isus Cristos.
 2. Să fim fără păcat de moarte.
 3. Să nu mâncăm şi să nu bem cel puţin o oră înainte de a ne împărtăşi.
 4. Să ne rugăm înainte şi după primirea Sfânta Împărtăşanie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *