Mica Biblie 10: Parabola samariteanului milostiv

Samariteanul milostiv: Lc 10,25-37

Într-o zi, un cărturar, voind să-l ispitească pe Isus, l-a întrebat: „Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege?” El i-a răspuns: „Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Isus i-a zis: „Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!” Acela, însă, voind să se justifice, a întrebat: „Şi cine este aproapele meu?”

Isus a zis: „Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. La fel şi un levit, trecând prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe.

Dar un samaritean care călătorea a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară şi ducându-l la un han, i-a purtat de grijă. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce»”.

Isus l-a întrebat apoi pe cărturar: „Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?” Acela i-a zis: „Cel care a avut milă de el”. Atunci Isus i-a spus: „Mergi şi fă şi tu la fel!”

De reţinut:

Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor? Acela i-a zis: Cel care a avut milă de el. Atunci Isus i-a spus: Mergi şi fă şi tu la fel! (Lc 10,36-37).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *