Tematica Admiterii

Tematica pentru examenul de admitere

Tematica propusă conţine subiecte din Mica Biblie şi din Catehism, în concordanţa cu tematica orelor de religie romano-catolică din ciclul gimnazial.

 • Mica Biblie:

  1. Dumnezeu, creatorul lumii; crearea omului;

  2. Păcatul primilor oameni – consecinţe;

  3. Perpetuarea păcatului (Cain şi Abel, Turnul Babel, Potopul);

  4. Abraham, părintele credinţei (chemarea lui Abraham; încercarea credinţei acestuia prin jertfirea lui Isac; făgăduinţa primită de la Dumnezeu);

  5. Istoria lui Iosif, fiul lui Iacob;

  6. Istoria lui Moise (naşterea şi copilăria; chemarea lui de către Dumnezeu; eliberarea poporului ales din Egipt; legământul de la muntele Sinai);

  7. Viaţa şi activitatea sfântului Ioan Botezătorul (vestirea şi naşterea lui Ioan; botezul lui Isus; moartea lui Ioan Botezătorul);

  8. Naşterea şi copilăria lui Isus Cristos (Buna Vestire; naşterea Domnului; prezentarea la templu şi închinarea magilor; fuga în Egipt; viaţa lui la Nazaret);

  9. Parabola fiului risipitor;

  10. Parabola samariteanului milostiv;

  11. Cina cea de Taină (Pregătirea cinei, spălarea picioarelor ucenicilor, instituirea Sfintei Euharistii);

  12. Procesul şi moartea lui Isus Cristos (prinderea lui Isus în Grădina Ghetsemani, judecata, patimile, răstignirea şi înmormântarea lui Isus);

  13. Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului nostru Isus Cristos;

  14. Coborârea Duhului Sfânt şi viaţa primelor comunităţi creştine;

  15. Convertirea Sfântului Paul.

 • Catehism:

  1. Despre Simbolul Credinţei;

  2. Despre Poruncile lui Dumnezeu;

  3. Despre Poruncile Bisericii;

  4. Despre Sacramente;

  5. Despre Rugăciune;

  6. Despre păcat;

  7. Despre virtuţi;

  8. Rugăciunile cele mai importante;

   Bibliografie: Mica Biblie, Ed. ARCB, 1987 (2004) şi Catehismul Romano-Catolic (Catehismul Mic), Editura ARCB.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *