Admitere în clasa a IX-a – iunie 2020

Douăzeci şi opt de băieţi şi fete, absolvenţi ai clasei a VIII-a, vor fi admişi în acest an în clasa a IX-a la Liceul Catolic din Iaşi. Înscrierea va avea loc în zilele de 2-5 iunie 2020. 

Liceul Catolic din Iaşi funcţionează ca profil de teologie romano-catolică, în cadrul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi.

Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare şi care doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

Înscrierile se fac fie direct la secretariatul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi (orele 8.30-15.00), fie on-line, prin trimiterea documentelor la adresa secretariat@colegiulpedagogiciasi.ro

Pentru admiterea la profilul teologic este necesară susţinerea probelor de aptitudini.

Pentru anul şcolar 2020-2021 sunt 28 de locuri pentru clasa a IX-a.

Pe durata studiilor liceale se oferă posibilitatea de cazare şi masă la Căminul „Xaverianum”, administrat de Fundaţia „Pro Educatione”.

Dosarul de înscriere conține:

 •  Fișa de aptitudini completată de unitatea unde candidatul a absolvit clasa a VIII-a: Pentru a fi declarat ADMIS la profilul teologic, candidatul trebuie să aibă în fișa de aptitudini media generală la disciplina religie pentru clasele V-VIII mai mare sau egală cu 7,00 și media generală la purtare a claselor V-VIII de minim 9,00.
 • Copie certificat de naștere și carte de identitate, absolvent de clasa a VIII-a;
 • Declarație privind protecția datelor cu caracter personal și că a luat la
 • cunoștință prevederile Regulamentul intern al unității (se va descărca de pe site-ul Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași);
 • Fișa medicală;
 • Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh.

 Probele de aptitudini sunt:

 1. un interviu/colocviu/ probă orală evaluată cu calificativul admis/respins. Constă în: verificarea dicției, motivarea alegerii învățământului teologic.
 2. proba de verificare a cunoștințelor religioase evaluată cu notă. Se face prin echivalarea cu mediile generale a claselor V-VIII la disciplina Religie, iar aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu 7,00.

 Calendarul admiterii:

3-5 iunie 2020:  Înscrierea pentru probele de aptitudini

10 iunie 2020: Desfăşurarea probelor de aptitudini; elevii să aibă asupra lor cartea de identitate.

12 iunie 2020: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

* Deoarece pentru admitere se ia în calcul şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, lista definitivă a elevilor admişi se va afişa după primirea de către liceu de la şcoala generală a rezultatelor obţinute de fiecare elev la absolvirea clasei a VIII-a şi participarea la Evaluarea Naţională.

29 iunie 2020: Transmiterea de către comisia de admitere județeană a rezultatelor de la Evaluarea Națională către Colegiul Pedagogic, care a organizat probele de aptitudini.

2 iulie 2020: Finalizarea admiterii prin stabilirea rezultatelor finale și afișarea lor. Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admişi, pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată la alte licee sau profiluri.

13-16 iulie 2020: Depunerea/transmiterea dosarului de către cei admişi cu:

 • cerere înscriere (atașată pe site ul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi );
 • Cererea participare la orele de religie( va fi atașată pe site ul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi);
 • Completarea parteneriatului dintre părinți și unitatea școlară( va fi atașat pe site ul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi: www.colegiulpedagogiciasi.ro;
 • Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale( va fi atașată pe site ul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi );
 • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
 • Diplomă de absolvire a învățământului gimnazial;
 • Foaie matricolă pentru clasele V-VIII( cu calculul mediei generale).

Documentele sus menționate:

– Se depun direct la sediul Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași, aleea
M. Sadoveanu nr. 46 în intervalul orar 8,30-15,30;
sau
– Prin poștă electronică la adresa de email: secretariat@colegiulpedagogiciasi.ro;

 

Informaţii suplimentare:

 • Petru Sebastian Tamaş: tel. 0753/667107; e-mail: tamasps@yahoo.com
 • Claudiu Robu: tel. 0765/730087; 0721/349.658; e-mail: klausrobu@yahoo.com
 • Iosif Iacob: 0744/135894; e-mail: iosifiac@yahoo.com.
 • Ionuț-Eremia Imbrișcă: 0747/080545; e-mail: imbriscaionut@yahoo.com.
 • Secretariatul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”, aleea M. Sadoveanu, 46; cod. 700489 Iaşi, tel. 0232/219011
 • Site: colegiulpedagogiciasi.irowww.liceulcatoliciasi.ro

Pr. Petru Sebastian Tamaş

<iframe width=”718″ height=”404″ src=”https://www.youtube.com/embed/jmxa-iDjcJo” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *