Admitere in clasa a IX-a. Investește în viitor!

Douăzeci şi opt de băieţi şi fete, absolvenţi ai clasei a VIII-a, vor fi admişi în acest an în clasa a IX-a la Liceul Catolic din Iaşi. Înscrierea va avea loc în zilele de 14 şi 15 mai 2018. 

Liceul Catolic din Iaşi funcţionează ca profil de teologie romano-catolică, în cadrul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi.

Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare şi care doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

Înscrierile se fac la secretariatul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi.

Pentru admiterea la profilul teologic este necesară susţinerea probelor de aptitudini.

Pentru anul şcolar 2018-2019 sunt 28 de locuri pentru clasa a IX-a.

Pe durata studiilor liceale se oferă posibilitatea de cazare şi masă la Căminul „Xaverianum”administrat de Fundaţia „Pro Educatione”.

Calendarul admiterii:

10-11 mai 2018: Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini;

14-15 mai 2018 (ora 12.00): Înscrierea pentru probele de aptitudini, la secretariatul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”.

16 mai 2018: Desfăşurarea probelor de aptitudini; elevii să aibă asupra lor cartea de identitate.

22 mai 2018: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

* Deoarece pentru admitere se ia în calcul şi media generală de absolvire a claselor V-VIII, lista definitivă a elevilor admişi se va afişa după primirea de către liceu de la şcoala generală a rezultatelor obţinute de fiecare elev la absolvirea clasei a VIII-a şi participarea la Evaluarea Naţională.

26 iunie 2018: Transmiterea de către comisia de admitere județeană a rezultatelor de la Evaluarea Națională către Colegiul Pedagogic, care a organizat probele de aptitudini.

27 iunie 2018: Finalizarea admiterii prin stabilirea rezultatelor finale și afișarea lor.

28 iunie 2018: Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admişi, pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată la alte licee sau profiluri.

10-13 iulie 2018: Completarea dosarului de către cei admişi cu:

– Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;

– Foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale).

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Dosar cu şină;
 • Cerere de înscriere tip (se ia de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi)
 • Fișa de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă a elevului);
 • Certificatul de naştere (original şi copie);
 • Carte de identitate (pentru elev-original şi copie, iar pentru părinţi copie);
 • Adeverinţă medicală din care să reiasă vaccinările precum şi avizul epidemiologic de la medicul de familie;
 • Copie după fişa medicală de la 0-14 ani, de la medicul de familie;
 • Recomandare din partea părintelui paroh.

La înscriere candidatul şi unul din părinţi vor semna o declaraţie precum că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioarăal liceului şi de purtarea uniformei şi că sunt de acord să le respecte.

Ce sunt probele de aptitudini

Probele de aptitudini constau într-o verificare a cunoştinţelor religioase.

Această verificare se face:

– printr-un colocviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins;

– printr-o probă scrisă, cu durata de două ore, evaluată cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6.00.

Media finală de admitere se va calcula luând în considerare media generală obţinută la Evaluarea Naţională, media generală de absolvire a claselor V-VIII şi nota de la probele de aptitudini.

Informaţii suplimentare:

 • Pr. Petru Sebastian Tamaş: tel. 0753/667107; e-mail: tamasps@yahoo.com
 • Pr. Claudiu Robu: tel. 0765/730087; 0721/349.658; e-mail: klausrobu@yahoo.com
 • Pr. Iosif Iacob: 0744/135894; e-mail: iosifiac@yahoo.com.
 • Pr. Paul Budău: 0763/355216; e-mail: prbudaupaul@yahoo.com.
 • Secretariatul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”, aleea M. Sadoveanu, 46; cod. 700489 Iaşi, tel. 0232/219011
 • Site: www.liceulcatoliciasi.ro

Pr. Petru Sebastian Tamaş

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *