Tematica Admiterii

Catehism 6: Despre păcat

1. DESPRE PRINCIPALELE FELURI DE PĂCATE

(Vezi şi articolul despre iertarea păcatelor de la Simbolul credinţei)

313. Care sunt cele şapte păcate capitale?
Cele şapte păcate capitale sunt:

 1. mândria;
 2. zgârcenia;
 3. necurăţia;
 4. pizma;
 5. lăcomia;
 6. mânia;
 7. lenea.

314. Pentru ce aceste păcate se numesc capitale, sau de căpetenie?
Aceste păcate se numesc capitale, sau de căpetenie, pentru că ele sunt izvorul multor păcate.

315. Care sunt păcatele împotriva Sfântului Duh?
Păcatele împotriva Sfântului Duh sunt:

 1. a nesocoti bunătatea lui Dumnezeu, cu gândul că Dumnezeu nu ne va pedepsi;
 2. a deznădăjdui de mila lui Dumnezeu;
 3. a se împotrivi adevărului cunoscut;
 4. a invidia pe aproapele pentru harurile pe care le-a primit;
 5. a avea o inimă împietrită faţă de dojenile mântuitoare;
 6. a rămâne cu îndărătnicie în nepocăinţă.

316. Pentru ce se numesc aceste păcate „împotriva Sfântului Duh”?
Aceste păcate se numesc „împotriva Sfântului Duh”, pentru că ele se împotrivesc într-un chip deosebit harului lui Dumnezeu, şi de aceea îngreunează întoarcerea spre bine.

317. Care sunt păcate strigătoare la cer?
Păcate strigătoare la cer sunt:

 1. uciderea de bunăvoie, sau premeditată;
 2. sodomia;
 3. asuprirea săracilor, a văduvelor şi orfanilor;
 4. oprirea nedreaptă a plăţii datorate altora.

318. Pentru ce se numesc aceste păcate „strigătoare la cer”?
Aceste păcate se numesc strigătoare la cer fiindcă prin gravitatea lor deosebită cer răzbunare de la Dumnezeu.

319. Care sunt păcatele străine?
Păcatele străine sunt următoarele:

 1. a sfătui pe altul la păcat;
 2. a porunci altuia să păcătuiască;
 3. a consimţi la păcatele altuia;
 4. a lăuda păcatele altuia;
 5. a ajuta pe altul la păcat;
 6. a apăra păcatele altuia.

320. Pentru ce se numesc aceste păcate „străine”?
Aceste păcate se numesc „străine” pentru că prin ele noi ne încărcăm sufletul cu păcatele pe care le fac alţii, ca şi cum le-am fi făcut noi înşine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *