Admitere în clasa a IX-a (2022)

Douăzeci şi patru de băieţi şi fete, absolvenţi ai clasei a VIII-a, vor fi admişi în acest an în clasa a IX-a la Liceul Catolic din Iaşi. Înscrierea va avea loc în perioada 16-17 mai 2022. Primii trei elevi admiși vor putea beneficia gratuit de cazare și masă la Căminul Xaverianum, în clasa a IX-a.  

Liceul Catolic din Iaşi funcţionează ca profil de teologie romano-catolică, în cadrul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi.

Se pot înscrie băieţi şi fete care, anul acesta, vor absolvi clasa a VIII-a, având minimum media 9 la purtare şi care doresc să-şi continue formarea intelectuală, beneficiind şi de acţiunea Bisericii care are în vedere transmiterea valorilor creştine tinerelor generaţii.

Pentru anul şcolar 2022-2023 sunt 24 de locuri pentru clasa a IX-a.

Pe durata studiilor liceale se oferă posibilitatea de cazare şi masă la Căminul „Xaverianum”, administrat de Fundaţia „Pro Educatione”.

Calendarul admiterii:

16-17 mai 2022: Înscrierea pentru probele de aptitudini direct la unitatea de învățământ  și eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere. Înscrierea se face cu prezență fizică la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”

18-20 mai 2022: Desfăşurarea probelor de aptitudini.

23 mai 2022: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

30 iunie 2022: Transmiterea de către comisia de admitere județeană a rezultatelor de la Evaluarea Națională către Colegiul Pedagogic, care a organizat probele de aptitudini.

1 iulie 2022: Finalizarea admiterii prin stabilirea rezultatelor finale și afișarea lor.

4 iulie 2022: Înapoierea fişelor de înscriere candidaţilor care nu au fost admişi, pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată la alte licee sau profiluri.

15-20 iulie 2022: Completarea dosarului de către cei admişi cu:

– Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;

– Foaie matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale).

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Cerere de înscriere tip (se ia de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi)
 • Anexa fișei de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă a elevului);
 • Fișa medicală în original;
 • Certificatul de naştere (copie);
 • La înscriere, candidatul şi unul din părinţi vor semna o declaraţie precum că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al liceului, că sunt de acord să îl respecte.
 • Recomandare din partea părintelui paroh.

 Ce sunt probele de aptitudini

Probele de aptitudini cuprind etape:

 1. un colocviu/interviu (probă orală), evaluat cu calificativ admis/respins (verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic).
 2. o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu note. Se va echivala media de la Religie din clasele V-VIII. Aceasta trebuie să fie minimum 7.

Media finală de admitere se va calcula luând în considerare media de admitere (calculată conform metologiei) și media obținută la probele de aptitudini.

(APT + MA)/2 = MFA

APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere (calculată conform Anexei 2 din Metodologie);

MFA = media finală de admitere.

(Media de la proba de aptitudini + Media de admitere)/ 2

Informaţii suplimentare:

 • Pr. Petru Sebastian Tamaş: tel. 0753/667107; e-mail: tamasps@yahoo.com
 • Pr. Claudiu Robu: tel. 0765/730087; 0721/349.658; e-mail: klausrobu@yahoo.com
 • Pr. Gherghel Andrei: 0767/417250; e-mail: gherghel_andrei80@yahoo.com.
 • Pr. Ionuț-Eremia Imbrișcă: 0747/080545; e-mail: imbriscaionut@yahoo.com.
 • Secretariatul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu”, aleea M. Sadoveanu, 46; cod. 700489 Iaşi, tel. 0232/219011; inscrieri.cpvl@gmail.com
 • Site: www.colegiulpedagogiciasi.ro www.liceulcatoliciasi.ro

Pr. Petru Sebastian Tamaș

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *